BÅTLAGET

23. januar 2016

ÅRSMØTE I BÅTLAGET

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag 25.februar.2016

på Grendasenteret kl .19.00.

Forslag til saker må være styret i hende innan 12.februar.2016
Etter årsmøtet..

Les mer...

4. februar 2015

Årsmøte Straumen Båtlag

Straumen båtlag       Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag 26.februar.2015 på Grendasenteret. kl 19.00.   Forslag til saker må vera styret i hende innan 12.februar.2015     Skjoldastraumen  23.februar . 2015   Styret.

Les mer...

3. mai 2014

Båtlaget dugnader mai 2014

Det blir dugnad i båtlaget følgende datoer. 7. mai 18-21 8. mai 18-21 14. mai 18-21 15. mai 18-21 24. mai 10-15 dugnaden avsluttes med Grillfest kl 15.00   HUSK! Dugnad i Straumen Båtlag 2014 Alle medlemmer i Straumen Båtlag plikter å være med på inntil 8 timer pr.år. For manglende deltagelse skal medlemmet betale […]

Les mer...

3. mai 2014

Årsmøte referat m.m.

Referat og vedtak/dokumenter er lagt ut på internesider http://skjoldastraumen.no/lag-og-foreninger/straumen-batlag/internesider/

Les mer...

19. mai 2013

Tyveri i båthavna

Lørdag 12.mai ble det oppdaget tyveri i båthavna. 7 båter har hatt ubudne gjester som har forsynt seg av bensin kanner og annet båt utstyr. Dette er et aukende problem. Båtlaget ønsker tips i saken.

Les mer...